Vatten, biogas och elektricitet

Posted on 03/24/11 in Uncategorized, No Comments

Så fort som möjligt ska en ny geologisk undersökning göras för att vi ska kunna göra ett nytt försök att borra efter vatten på farmen. Vi har kommit överens om att den nya undersökningen ska ske i samråd med en expert i Sverige. Ingenting ska göras innan man är överens om hur undersökningen ska gå till.

Vi ska också ha tillgång till rådatafilerna från undersökningen för egna analyser och slutsatser, innan en ny borrning ska göras.

Vi har också beslutat om ytterligare en framtidssatsning. Det finns ju redan en projektgrupp som arbetar med utvecklingen av ett gästhem med konferensmöjligheter. Men vi ska parallellt med detta arbeta för att göra farmen självförsörjande med energi.

Ett företag i Borås har erbjudit oss att samarbeta kring ett projekt som kan förse farmen och dess faciliteter med biogas och elektricitet. Eftersom det inte finns elektricitet i området och det visat sig att det skulle bli mycket kostsamt att ansluta ström till farmen, passar detta ”som hand i handske”.

Tanken är att bygga en biogasanläggning, som inte bara ger gas till matlagning, utan som även driver en generator som ger ström. I energilösningen ingår även solenergi – vad annars i detta soldränkta land!

Företaget i Borås vill ha ett pilotprojekt i Kenya som visar att energilösningen fungerar. Man har också inlett ett samarbete med ett lantbruksgymnasium där det ska finnas en referensanläggning och en utbildningsplattform. En extern expert på biogas finns också knuten till projektet. (Han var för övrigt på en stor biogaskonferens i Nairobi så sent som i förra veckan) 

Voi-projektet i Ulricehamn, kyrkan i Voi och företaget har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring om att försöka förverkliga detta tillsammans. Projektet ska, om det blir en verklighet, finansieras med SIDA-bidrag. Viktigt att notera är att Voi-projektet inte har några ekonomiska förpliktelser.

Energilösningen skulle innebära att farmen blir så miljövänlig och ekologisk hållbar som vi önskar.

Men först måste vi alltså ha vatten!

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *