Tråkiga besked om vatten

Posted on 12/22/10 in Aktuellt, No Comments

Den nya geologiska undersökningen som gjorts visar inte på något grundvatten på farmen i Voi – men däremot 15 meter utanför tomten.

Nu har vi bett en geolog i Sverige analysera rapporten och komma med förslag på hur vi ska gå vidare. Två undersökningar som visar på olika resultat är något förvillande. Frågan är om vi ska satsa på ytterligare en geologisk undersökning för att reda ut vad som gäller. Vi får avvakta analysen.

Samtidigt så utreder vi möjligheten att köpa till den bit mark som ligger i angränsning till farmen för att kunna borra efter vatten där.

Eftersom det finns djupborrade brunnar i omgivningarna till farmen, bland annat på en katolsk klinik cirka 500 meter från farmen, har vi inte gett upp hoppet om att få vatten även på farmen. Finansieringen av en ny borrning är ju också klar, bland annat tack vare bidrag Rotary, Bogesundsskolan och föreningen Gärdhem Secondhand i Dalsjöfors, och enskilda givare.

Utgångspunkten är att vi ska lösa vattenfrågan. Det är ju väsentligt för hela utvecklingen av farmen.

Samtidigt är det viktigt att notera att arbetet med att projektera och finansiera utbyggnaden av farmen till ett kunskaps- och utvecklingscenter, fortsätter som planerat. En projektgrupp har nyligen utsetts och börjat arbete med detta. (2010-12-16)

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *